odlok o o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih