Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja na območju Mestne občine Murska Sobota