Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo na območju Mestne občine Murska Sobota