Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev na območju Mestne občine Murska Sobota