Odbor za proračun in finance

Predsednik dr. Robert CELEC

Člani

Dušan BENCIK

Staša HORVAT

Marjan ŽEKŠ

Matjaž DURIČ

Silvo JAKOB

Saša ŽUPANEK

 

Odbor obravnava predloge aktov iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

  • proračun občine in zaključni račun proračuna,
  • predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov 
    ter izvajanje davčne politike v občini,
  • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet