Odbor za družbene dejavnosti

Predsednica

Daniela MÖREC

Člani

 • Simona ČOPI
 • Darko PETRIJAN
 • Anton ŠKRABAN
 • Marija BAČIČ
 • Cvetka ŠKAFAR
 • Jožef VARGA

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

 • otroško varstvo in varstvo predšolskih otrok,
 • vzgojo in izobraževanje,
 • zdravstveno dejavnost,
 • socialno varstvo,
 • kulturno dejavnost,
 • zaposlovanje in štipendijsko politiko,
 • področje kulture in varstvo kulturne dediščine,
 • šport in rekreacijo,
 • društva,
 • raziskovalno dejavnost,
 • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet