Občinski nagrajenci

OBČINSKE NAGRADE IN PRIZNANJA

leto podelitve

naziv “častni občan”

zahvalna listina z denarno nagrado

zahvalna listina

1974

- Miško KRANJEC
- dr. Anton VRATUŠA

- Vladimir MOČAN, profesor, M. Sobota
- Sida PODLESEK, upokojenka, M. Sobota
- dr. Franc STARC, Splošna bolnica M. Sobota
- Jože VELNAR

- Krajevna skupnost Bakovci
- Šolsko športno društvo Gimnazija Murska Sobota

1975

 

- Jože VILD, M. Sobota
- Mirko UNGER, M. Sobota
- Martin KUZMA, Skakovci
- Ludvik DOMJAN, veterinar, M. Sobota

- Tovarna oblačil in perila “Mura”
- Radio TV klub M. Sobota

1976

- Rudi ČAČINOVIČ

- Štefan BUKVIČ
- Ernest EÖRY, Prosenjakovci
- dr. Anica GREGORC-KASTELIC, M. Sobota
- Jože KOLOŠA-KOLOŠ

 

1977

 

- dipl. ing. Štefan FICKO
- dipl. ing. Emerik ŠIFTAR
- Emilija ROGAN, Sodišinci
- Janez ŠČANČAR, Tovarna mlečnega prahu

- KUD Beltinci
- KIK Pomurka M. Sobota

1978

 

- Jožko BRUMEN, Zveza borcev M. Sobota
- Franc FICKO, Mura M. Sobota
- Franc LAH, Gerlinci
- Štefan ŽEKŠ, SOBOTA, M. Sobota

- Občinska gasilska zveza M. Sobota
- Osnovna šola Beltinci
- Zavod za časopisno in radijsko dejavnost
- Živinorejsko veterinarski zavod za Pomurje

1979

 

- Viktor CAR, Dankovci
- Bela HORVAT, M. Sobota
- Marija KAVAŠ, Beltinci
- Koloman KORPIČ, M. Sobota
- Ivan ROS, M. Sobota

- Krajevna skupnost Bogojina
- Pihalni orkester M. Sobota
- ZGEP Pomurski tisk, TOZD Pomurska založba M. Sobota

1980

 

- Štefan KOVAČ
- Franc ŠINKO
- Marta TIVADAR

- Skupina traktoristov Kmetijskega gospodarstva Rakičan (Bela BERGLEZ, Štefan BUKVIČ, Anton GIDER, Franc KUHAR, Jože MARKOJA, Franc RAJSAR in Franc TALJAN)

1981

 

- dr. Miloš BOROVŠAK, M. Sobota
- Anton KOS, M. Sobota
- Jože HORVAT, M. Sobota
- Franc GOMBOŠI, M. Sobota

- DO Potrošnik M. Sobota
- LIV Postojna- Slovenijaceste
– Tehnika

1982

 

- Franc GOMBOC (M. Črnci 22) Obč.gasilska zveza
- Dragica JUTERŠNIK, M.Sobota, upokojenka
- Karel LUTAR, M. Sobota, upokojenec
- Štefan NOVAK, Mura, M. Sobota
- Geza VIDA, TZO Prosenjakovci

- Skupščina občine Paračin
- DO Tekstil Ljubljana
- Sindikalni pevski zbor “Štefan Kovač” M.Sobota
- Strelska družina “Goričko” Kančevci
- TOZD Zdravstveni dom M. Sobota

1983

 

- Bela BERGLEZ, M. Sobota
- Helena GORZA, Selo

- Karel KARBA, M. Sobota
- Ivan KAROLI, Rakičan,
- Ivo OREŠNIK, M. Sobota

- DO Kmetijsko gospodarstvo Rakičan
- DO Panonija M. Sobota
- TOZD Splošna bolnišnica M. Sobota
- TVD Partizan Bakovci

1984

 

- Marija LOŠTREK, Mesna industrija
- Franc PERTOCI, Bakovci
- Štefan ŠABJAN, M. Sobota

- DO Agromerkur, perutninarstvo in transport M. Sobota
- DO Rašica Ljubljana
- Gasilsko društvo Sebeborci
- Narodno pozorište iz Subotice
- Osnovna šola Prekmurske brigade M. Sobota

1985

 

- Karel ČERNJAVIČ, TOZD Hotel Zvezda
- Ludvik MERKLIN, M. Sobota
- Edvard PERHAVEC, podpredsednik IS SO
- Hela SREŠ, M. Sobota
- Jože ZADRAVEC, Beltinci

- Intes TOZD Mlinopek M. Sobota
- KS Partizan M. Sobota
- TOZD Moravske toplice

1986

 

- Anton KOUS, Krašči

- Cilka SUKIČ, M. Sobota
- Milica ŠADL, Beltinci
- dr. Aleksander ŠIFTAR, M. Sobota

- Štefan ZADRAVEC, Lipa
- Boris ŽALIG, Beltinci

- Delavska univerza M. Sobota
- DO za PTT promet M. Sobota
- Krajevna skupnost Rakičan
- KUD “Jozsef Attila” Motvarjevci
- Občinska strelska zveza M. Sobota

1987

 

- Geza BAČIČ, M. Sobota
- Aleksander KERČMAR, Peskovci
- Ciril KLANJŠČEK, M. Sobota
- Zdenko KOVAČ, Bakovci
- Aleksander KRPIČ, M. Sobota
- Jože ŠPILAK, M. Sobota

- DO Tovarna mlečnega prahu M.Sobota
- Investicijska služba Pomurskega zdravstvenega centra M. Sobota
- Slovensko kulturno -prosvetno društvo “Lastovka” iz Ingolstadta
- Strelska družina “Graničar” Cankova

1988

 

- Marija HORVAT, M. Sobota

- Janez KERČMAR, M. Sobota
- Janez LANŠČAK, M. Sobota
- Franc ŽIŽEK, M. Sobota
- Banda KOCIPER – BARANJA (Jože Kociper, Janez Kociper, Miško Baranja, Anton Rajnar)

- Gasilsko društvo Gerlinci
- Nogometni klub Mura M. Sobota
- Obrtno združenje M. Sobota
- Srednja kmetijska šola Rakičan

1989

 

- Ludvik CIPOT, M. Sobota

- Marija DORA, M. Sobota
- Ernest EBENŠPANGER, M. Sobota
- mag. sc. dr. Štefan GRUŠKOVNJAK, spec. epidemiolog, M. Sobota
- Jože HORVAT, Černelavci
- dr. Vanek ŠIFTAR, zaslužni profesor, Petanjci

- Krajevna skupnost Cankova
- Srednja družboslovna in ekonomska šola M. Sobota

1990

PRIZNANJA IN NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1991

PRIZNANJA IN NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1992

- dr. Jožef SMEJ, mariborski pomožni škof

- Feri MAUČEC, Beltinci

- dr. Gyula PUSTAI

1993

 

- Ivan CAMPLIN, duhovnik, Martinje
- dr. Štefan KOUS, M. Sobota

- Hokejski klub Lipovci

 

1994

 

- Borut HORVAT, Krog, tekmovalec v kajaku in kanuju na divjih vodah

- Zveza Slovencev na Madžarskem

II. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

Odlok o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Ur. list RS, št. 33/97)

VRSTE NAGRAD

leto podelitve

“častni občan” Mestne občine Murska Sobota

plaketa Mestne občine Murska Sobota

zahvalna listina Mestne občine M. Sobota

1995

PRIZNANJA IN NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1996

PRIZNANJA IN NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1997

 

- Štefan VARGA, Kupšinci, za vrhunske dosežke v kajaku in kanuizmu

- Štefan SMEJ, posmrtno, za vrhunske dosežke in življenjsko delo v kulturi, etnologiji, ekologiji in filozofiji
- Uredništvo radia Murski val
- Društvo gluhih in naglušnih M. Sobota (Franc ŠKAFAR, Sonja ŠVENDA)

1998

 

- kolektiv Pokrajinskega muzeja M. Sobota, za postavitev stalne muzejske zbirke

- Anton KOS
- Območna obrtna zbornica Murska Sobota
- Srednja kmetijska šola Rakičan

1999

- Peter SCHNELL, nadžupan mesta Ingolstadt

- Evgen TITAN

- Srednja ekonomska, trgovska in upravno administrativna šola M. Sobota
- Dijaški dom Murska Sobota
- Gimnazija Murska Sobota

2000

 

- Jože VILD

- Jože HORVAT
- Franc FLEGAR

2001

- Miki MUSTER, akademski kipar; risar, karikaturist, ilustrator in filmar

 

- Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
- Osnovna šola IV Murska Sobota
- Osnovna šola II Murska Sobota

2002

 

- Regionalni center zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v Murski Sobota

- Gasilsko društvo Murska Sobota
- Saubermacher & Komunala M. Sobota
- Radenska Zvezda-Diana M. Sobota

2003

 

- Društvo upokojencev Murska Sobota

- Veterinaria d.o.o. Murska Sobota
- Moto klub veterani Murska Sobota

2004

 

- Podvodna reševalna enota

- Ludvik NEMEC, ravnatelj Osnovne šole II Murska Sobota
- Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota

2005

 

- mag. Branko ŠKAFAR, univ.dipl.ekon.

- Angela NOVAK, ravnateljica Osnovne šole III Murska Sobota
- Franc ZVER, zborovodja pevskega zbora Društva upokojencev Murska Sobota
- Matej FICKO, dijak Gimnazije Murska Sobota

2006

 

- Štefan BARBARIČ

- Borut BRUMEN, posthumno, za uspešno delo na področju etnologije in socialne kulture
- Anka SUHADOLNIK, za uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja

2007

   

- Društvo upokojencev Murska Sobota ob 60. letnici uspešnega delovanja
- Aeroklub Murska Sobota ob 60. letnici uspešnega delovanja
- Helena FRUMEN, učiteljica biologije in kemije, za uspešno delo z mladimi ter aktivnosti v skrbi za varovanje okolja.

2008

- Tonček KOS

- Julijana RAJNAR, za življenjsko delo na področju zdravljenja odvisnih od alkohola

- Darko RUDAŠ, za uspešno in aktivno 12. letno delovanje na področju Romov
- Območna obrtno – podjetniška zbornica Murska Sobota, ob 40. letnici delovanja
- Marjan ČENAR, za sodelovanje pri ustanovitvi in večletno strokovno, organizacijsko in animacijsko delo pri delovanju Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota

2009

 

- Mirko ŠERUGA za življenjsko delo na področju atletike

- Janez KOVAČ za uspešno, nesebično in požrtvovalno delo pri vodenju Društva upokojencev Murska Sobota v obdobju od leta 2003 do 2009
- Gimnazija Murska Sobota ob 90. letnici obstoja in uspešnega delovanja

2010

 

- Jože STVARNIK za večletne uspehe trajnejšega pomena pri zagotavljanju pogojev za nadaljnji razvoj področij vzgoje in izobraževanja ter šolskega športa v Mestni občini Murska Sobota

- Marija HORVAT, za uspešno, nesebično, dolgoletno in požrtvovalno delo na področju socialnega varstva in dela s starejšimi in pomoči potrebnimi ljudmi
- Marija BAČIČ, za dolgoletno strokovno delo, usmerjeno v vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter integracijo le-teh v lokalni in širši družbeni prostor
- Športna zveza Murska Sobota ob 50. obletnici obstoja in uspešnega delovanja

2011

- Andrej GERENČER

- Marija GRUŠKOVNJAK, specialna pedagoginja, za svoj nesebični in strokovni prispevek na področju najbolj ranljivih in nemočnih ljudi v naši občini.

- Televizija AS, za kakovosten in zanimiv lokalni televizijski program in prispevek k ugledu in razvoju Mestne občine Murska Sobota.

-Podjetje Saubermacher Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o., ob 20. letnici delovanja

- Elizabeta ROŽMAN, za svoje uspešno, nesebično, večletno in požrtvovalno delo na področju kulture.

2012

- Vladimir GOLDINSKIJ

- mag. Franc KUZMIČ, za svoj izjemen prispevek na področju popularizacije zgodovine in naše kulturne dediščine

- Karel POJBIČ za dolgoletno uspešno vodenje podjetja Mlinopek

- Potapljaško društvo Murska Soboto ob 40. letnici delovanja

- Josip HORVAT, za pozitiven zgled in vsakodnevni doprinos k lepšemu kraju ter čistemu in zelenemu mestu Murska Sobota

2013

- Ivan OBAL

 

- članom Območne obrtno-podjetniške zbornice za humanitarno dejavnost

- Ernest EÖRY za prispevek k razvoju gasilske dejavnosti

-Zdravstveni dom Murska Sobota ob 80. letnici delovanja

2014

- Ladislav LIPIČ

- Vladimir KAROLY, GMT

- Bojan BRENČIČ

- Drago TRŠAR

2015

 

- Društvo upokojencev Bakovci

- Splošna bolnišnica Murska Sobota

- Franc Lukač

- Erika Fürst

2016

 

Janez Janko Kodila

- Peter Podlunšek

- Mišo Kontrec

-Zavod Pomurski ekološki center (PEC)

2017

 

Družina Rajh - Pintarič

- Štefan Pavlinjek

- Hotel Diana