Občinska volilna komisija

Za štiriletni mandat je mestni svet 17. februarja 2014 imenoval občinsko volilno komisijo Mestne občine Murska Sobota v sestavi: 

  • predsednik

Bojan ŽUNIČ

  • namestnica predsednika

Kristina ŠOOŠ TRAJBARIČ

  • člani:

mag. Alenka RATNIK 

Nina PENHOFER

Drago VIGALI

  • namestniki članov:

Zvonko BRENČIČ 

Metka OBAL 

Tina ZVER