Mestni svet potrdil rebalans proračuna in prestavil odločanje o elaboratu o oskrbi s pitno vodo

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je s sprejemom rebalansa proračuna potrdil projekte iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki bodo povečali privlačnost in konkurenčnost Murske Sobote. Za ukrepe CTN je v Sloveniji namenjeno 139.294.933 €, 60% teh sredstev je namenjenih vzhodni koheziji. Upoštevajoč število prebivalstva, velikost mesta in kakovost izdelane Trajnostno urbane strategije (TUS) je Mestna občina Murska Sobota upravičena do 10.086.742 €.

Z revitalizacijo mestnega središča bomo prenovili najpomembnejšo mestno površino, južni del Slovenske ulice in Trg zmage. Z obnovo želimo Slovensko ulico ponovno narediti za središče družabnega in kulturnega življenja, pa tudi trgovskega utripa mesta. 

Z obnovo kulturne dediščine bomo bistveno prispevali k izgledu Murske Sobote, energetsko bomo sanirali javne objekte, hkrati pa omogočili njihovo dostopnost invalidom in starejšim. S prenovo mestne uprave, delno sanacijo gradu in izgradnjo dvigala v njem ter z obnovo TVD Partizan bomo zagotovili povsem novo kakovost za izvajanje javnih ali skupnostnih dejavnosti.

Spremenili bomo prometno kulturo. Izboljšali bomo kakovost kolesarskih stez in jih bolje povezali v celoto. Na mestnem obrobju bomo zgradili parkirišče s postajališčem javnega avtobusa in izposojo koles, za učinkovit »Park and Ride sistem«, ki bo razbremenil mestno središče, vsem pa zagotovil boljši zrak in boljše počutje v Murski Soboti z manj prometa.

Soboško jezero, danes degradirano območje, bo postalo nov magnet tega mesta in celotne regije z vsebinami, ki bodo vabile k rekreaciji, športu, igri in druženju ob in na vodi. Razvil se bo Regijski promocijski center, središče gospodarskih, turističnih in kulturnih vsebin, povsem nova kakovost prostora za skupnost in za vse, ki bodo skozi Vrata v Pomurje vstopali v to regijo.

»Sedaj se od obdobja planiranja premikamo v odločilno fazo: pristop k realizaciji, kjer je pomembna kakovostna priprava projektov, uspešna pridobitev finančnih virov, predvsem pa zakonitost in gospodarnost izvedbe« je ob tem povedal župan Jevšek.

Mestni svet je obravnaval tudi predlog elaborata za oskrbo s pitno vodo z enotno ceno na celotnem sistemu B. Po burni razpravi so odločili, da odločanje o elaboratu o oskrbi s pitno vodo prestavijo na eno izmed naslednjih sej mestnega sveta. Predstavnik Mestne občine Murska Sobota tako na prihodnji seji sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovoda sistema B, ki bo dne 28.11.2016 ne bo glasoval za predlog elaborata, saj nima pozitivnega mnenja mestnega sveta. V Mestni občini Murska Sobota ostaja v veljavi elaborat, ki ga je mestni svet sprejel na septembrski seji.