Krajevna skupnost Pušča

Krajevna skupnost Pušča obsega naselje Pušča.

Sedež krajevne skupnosti: Ulica ob Kapelici 63
Telefonska številka:
Uradne ure:
Površina:

Število prebivalcev: 556

Predsednik: Dejvid HORVAT
Podpredsednik: Goran HORVAT

Svet sestavlja pet članov:

1. Dejvid Horvat

2. Goran Horvat

3. Ignac Horvat

4. Ivan Horvat

5. Karel Bajič