Krajevna skupnost Bakovci

Krajevna skupnost Bakovci obsega naselje Bakovci.

Sedež: Bakovci, Partizanska ulica 38

Spletna stran: http://ks-bakovci.si/

Telefonska številka: 02 543 10 76

Uradne ure: Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 18. do 19. ure

Površina: 8,93 km2

Število prebivalcev: 1559

 Svet krajevne skupnosti sestavljajo:

Predsednica Nives CAJNKO

Podpredsednica: Anja LUKAČ

Svet sestavljajo člani:

1. Nives Cajnko

2. Anja Lukač

3. Nuša Grah

4. Jožef Kuhar

5. Franc Vereš

6. Emil Cör

7. Tadej Slana