Komisija za statutarna in pravna vprašanja

Predsednik

Boštjan BERLAK

Člani

- Zoran HOBLAJ

- Andrej MEŠIČ

- Dezider ŠOOŠ

- Marjan ŽEKŠ

- Gyöngyi KERCSMÀR

- Vlasta VEREN

 

Komisija

  • obravnava predlog statuta in poslovnika ter njune spremembe in dopolnitve,
  • pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov mestnega sveta,
  • zunaj sej mestnega sveta daje razlago poslovnika,
  • obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov, katere potrjuje ali daje soglasje mestni svet,
  • na zahtevo mestnega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema mestni svet,
  • lahko predlaga spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika