Komisija za nagrade in priznanja

Predsednica

Aleš KORNIK

Člani

- Nives CAJNKO

- Renata PINTER VERTOT

- Darko RUDAŠ

- Jana DRVARIČ

- Erika MATAJ

- Bojanka VEREN

 

 

Komisija

  • pripravlja akte, ki se nanašajo na podelitev nagrad in priznanj mestne občine,
  • obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad mestne občine,
  • daje mnenja k posameznim predlogom za podelitev priznanj in nagrad,
  • obravnava ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet