Javne objave

petek, 25. Marec 2016

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 25.3.2016 objavil javni razpis za predmet: izdelava celostne prometne strategije Mestne občine Murska Sobota pod št. NMV1962/2016.

 

Javni razpis je odprt do 12.4.2016 do 12. ure.

Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na tej povezavi.

sreda, 16. Marec 2016

Slovenska vojska bo danes v sredo, 16. marca izvajala usposabljanja v okolici vojašnice v Murski Soboti (vadišče Berek) med 10.00 in 13.00 uro. Usposabljanje bo izvedeno z moštvom in prileti ter odleti helikopterjev Slovenske vojske na omenjeni lokaciji. 

sreda, 16. Marec 2016

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za premoženjsko pravne zadeve)

torek, 8. Marec 2016

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovni prostor – neopremljeno avtopralnico v sklopu bencinskega servisa Murska Sobota – Tišinska jug.

Več o samih pogojih najdete na povezavi: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/najem-poslovnih-prostorov

ponedeljek, 7. Marec 2016

Mestna občina
Murska Sobota

četrtek, 18. Februar 2016

S 1. marcem 2016 zapiramo zbirni center za ločeno zbiranje frakcij na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti. Preselili ga bomo na Obrtno ulici 40 v Murski Soboti (pri nekdanjem Merkurju, ob novi samopostrežni avtopralnici).

sreda, 17. Februar 2016

Mestna občina
Murska Sobota

torek, 9. Februar 2016

Številka : 711-0003/2016-2 (500)

Datum: 9.2.2016

 

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

 

Več v prilogi...

torek, 2. Februar 2016

Mestna občina Murska Sobota objavlja dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota

petek, 22. Januar 2016

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 18. Januar 2016

Številka : 711-0046/2015-2 (187)

Datum: 18.1.2016

 

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

 

Več v prilogi...

ponedeljek, 4. Januar 2016

Številka : 711-0007/2015-4 (187)

Datum: 4.1.2016

 

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

 

Več v prilogi...

petek, 1. Januar 2016

Številka:  711-0017/2015-2 (187)

 
Datum:  1.1.2016

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Na podlagi tretjega odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

četrtek, 31. December 2015

Številka: 711-0015/2015-2 (187)

Datum: 31.12.2015

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Na podlagi tretjega odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

četrtek, 31. December 2015

Številka:  711-0008/2015-3 (187)

 
Datum:  31.12.2015
 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Na podlagi tretjega odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

četrtek, 31. December 2015

Številka: 711-0024/2015-2(187)

Datum: 31.12.2015

 

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

 

Več v prilogi...

sreda, 23. December 2015

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Več v prilogi..

sreda, 23. December 2015

Mestna občina Murska Sobota vse udeležence v prometu obvešča, da bo zaradi prireditve "Silvestrovanje" dne 31. decembra 2015 od 20:00 ure do 1. januarja 2016 do 6:00 ure POPOLNA ZAPORA državne ceste R2-441 odsek Murska Sobota - Gederovci v mestu Mursa Sobota. 

Obvoz bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo.

ponedeljek, 21. December 2015

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 21.12.2015 objavil javni razpis za predmet: Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Murska Sobota pod št. NMV8105/2015.

Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

Javni razpis je odprt do 6.1.2016 do 10. ure

 

četrtek, 10. December 2015

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v upravni zadevi ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja bolezni modrikastega jezika BT imetnikom dovzetnih živali (govedo, drobnica, prostoživeči prežvekovalci v oborah) po uradni dolžnosti na območju občin z omejitvami izdalo odločbo z izrečenimi ukrepi.  Občine z omejitvami in sprejeti ukrepi so razvidni iz odločbe številka: U3440-553/2015-6 (U95-01) z dne 7.12.2015.

torek, 8. December 2015

Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.

ponedeljek, 7. December 2015

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1 in 14/2015-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,

ponedeljek, 7. December 2015

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1 in 14/2015-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,

četrtek, 3. December 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o polovičnih zaporah Gregorčičeve ulice v Murski Soboti zaradi izvajanja sanacijskih del asfaltnega vozišča omenjene ulice in sicer v času:

od ponedeljka 07.12.2015 od 7:00 ure do četrtka 24.12.2015 do 20:00 ure

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo

Hvala za razumevanje.

petek, 27. November 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 25. November 2015

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST OB REFERENDUMSKI KAMPANJI OB ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

četrtek, 19. November 2015

SPREMEMBA PRI JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA NAJEM OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA V JAVNEM GLASILU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA »SOBOŠKE NOVINE«

četrtek, 19. November 2015

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2015«

Tudi v letu 2015 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.

Zato pozivam vse organizacije, društva, zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2015 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

petek, 6. November 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/2013), Mestna občina Murska Sobota objavlja

petek, 6. November 2015

V času pred martinovim in po njem (od 6. do 15. novembra) bo na slovenskih cestah, v lokalih in trgovinah ponovno potekala akcija "0,0 Šofer - trezna odločitev" z namenom osveščanja javnosti o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in sloga vožnje, zato pomenijo večje tveganje za nastanek prometne nesreče.

Več informacij najdete v priloženem sporočilu za javnost Ministrstva za zdravje.

Strani