• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski kompleks v Rakičanu